2009
09.20

Regulamin

Korzystając z mojego bloga akceptujesz następujący regulamin:

Wszelkie materiały zawarte na tym blogu są chronione prawami autorskimi.

Nie ponoszę odpowiedzialności za żadne szkody (zdrowotne, materialne, możliwe i niemożliwe do przewidzenia, oczywiste i nieoczywiste innymi słowy: ŻADNE) spowodowane działaniem przedstawionych na tym blogu materiałów.
Nie ponoszę również żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem (niepoprawne, bezprawne, dziwne, złe, wymyślne, głupie i ŻADNE inne) użycie materiałów przedstawionych na tym blogu.

W skrócie: używasz tego na własną odpowiedzialność.

Wykorzystanie znajdujących się tutaj materiałów możliwe jest pod warunkiem zachowania informacji o autorze (wystarczy adres strony).

strona: http://www.paweliwanowski.pl

Życzę przyjemnego korzystania z zawartości tego bloga.

Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Zmieniony regulamin zostanie opublikowany na tym blogu pod adresem http://www.paweliwanowski.pl/regulamin/. Wszelkie zmiany w regulaminie tego bloga wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz