2011
12.26

W momencie pisania artykułu ZF jest w wersji beta2. Znaczy to mniej więcej tyle, że coś może nie działać jak trzeba oraz coś może przestać działać przy wydaniu wersji kolejnych. Niemniej jednak będę uaktualniał ten artykuł jeśli do wydania wersji stabilnej rozwiązanie zawarte w tym artykule przestanie działać. Cały tutorial zostanie zrobiony na systemie Ubuntu Server 11.10. Po znalezieniu plików konfiguracyjnych odpowiadających tym z tutoriala, powinien on działać również na innych wersjach systemu Linux jak i na systemie Windows.

A teraz do rzeczy!

Czego nam trzeba?

ZF2 do działania potrzebuje:

  • PHP 5.3.3 (lub kolejne wersje)
  • mod_rewrite

Ponieważ w zamiarach mamy stworzenie systemu CMS instalujemy architekturę LAMP lub WAMP.
Domyślny pakiet PHP w Ubuntu zawiera PHP w wersji 5.3.5. WAMP dla Windowsa zawiera PHP w wersji 5.3.8. Spełniają więc potrzeby ZF2.

Jeśli chodzi o mod_rewrite potrzebna nam jest konkretnie opcja „AllowOverride All”. Nie musimy tego robić pod Apache. Możemy użyć dowolnego serwera www który posiada opcję równoważną do mod_rewrite (Lighttpd, ngix).

Konfiguracja domeny

Teraz przejdźmy do konfiguracji środowiska tak, aby nasza aplikacja uruchamiała się po wpisaniu domeny „zftutorial.dev”.

Do pliku /etc/hosts dodajemy naszą domenę.
A więc:

echo "127.0.0.1 tutorial.dev" >> /etc/hosts

Następnie tworzymy plik /etc/apache2/sites-available/tutorial.dev i o zawartości:

<VirtualHost *:80>
        ServerName tutorial.dev
        DocumentRoot /var/www/tutorial.dev/public
        <Directory /var/www/tutorial.dev/public>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
</VirtualHost>

Na koniec dodajemy konfigurację naszej domeny do apache:

a2ensite tutorial.dev

Zend Framework 2

Środowisko mamy gotowe. Czas pobrać ZF2. Pobierzemy gotowy szkielet aplikacji przygotowany dla nas przez zespół Zend Framework. Pobrać możecie go stąd: https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication.

Opcjonalnie (jeśli mamy zainstalowanego git’a) możemy pobrać sobie repozytorium.

git clone --recursive git://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication.git

Polecenie to utworzy nam nowy katalog o nazwie ZendSkeletonApplication i umieści w nim wszystkie pliki. Atrybut „–recursive” każe pobrać również dodatkowe moduły. Takim dodatkowym modułem „szkieletu aplikacji” jest właśnie Zend Framework 2. Atrybut ten jest wymagany, aby pobrać kompletną aplikację.
Następnie przenosimy cały katalog aplikacji do katalogu, który ustawiliśmy w konfiguracji apache.

mv ZendSkeletonApplication /var/www/tutorial.dev

Gotowe

Teraz po wpisaniu w przeglądarce adresu http://tutorial.dev/ naszym oczom powinna ukazać się strona główna przykładowej aplikacji.

Następny artykuł powie nam jak zintegrować Doctrine 2 z naszą aplikacją.

Podobne artykuły:

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz