2011
02.27

Instalację Zend Framework (ZF) dobrze by zacząć od zrozumienia modelu MVC oraz pobrania Zenda :)
O modelu MVC przeczytasz tutaj.
ZF pobieramy z oficjalnej strony. Na potrzeby tego tutoriala pobierzmy wersję „Full”. Poniższy tutorial będzie opierał się na wersji 1.11.3.

Konfiguracja domeny

Teraz przejdźmy do konfiguracji środowiska tak, aby nasza aplikacja uruchamiała się po wpisaniu domeny „zftutorial.dev”.

Dla użytkowników Linuksa:

Opis oprę o dystrybucję Ubuntu 10.04 LTS.
Do pliku /etc/hosts dodajemy naszą domenę.
A więc:

echo "127.0.0.1 zftutorial.dev" >> /etc/hosts

Następnie tworzymy plik /etc/apache2/sites-available/zftutorial.dev i o zawartości:

<VirtualHost *:80>
        ServerName zftutorial.dev
        DocumentRoot /var/www/zftutorial.dev/public
        <Directory /var/www/zftutorial.dev/public>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
</VirtualHost>

Na koniec dodajemy konfigurację naszej domeny do apache:

a2ensite zftutorial.dev

Dla użytkowników Windowsa:

Do pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts dodajemy wiesz:

127.0.0.1 zftutorial.dev

Poniższy przykład podany zostanie dla aplikacji WAMP.
W katalogu głównym apache (np. C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17) edytujemy plik conf\extra\httpd-vhosts.conf i na końcu dodajemy:

<VirtualHost *:80>
        ServerName zftutorial.dev
        DocumentRoot C:\wamp\www\zftutorial.dev\public
        <Directory C:\wamp\www\zftutorial.dev\public>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
</VirtualHost>

mod_rewrite

Jeśli nie mam włączonego modułu „rewrite”, którego ZF wymaga do działania to trzeba będzie go włączyć. Mod rewrite jest nam potrzebny, żeby uzyskać „przyjazne linki” oraz do podstawowego routera ZF (domena/moduł/kontroller/akcja).

Linux:

a2enmod rewrite

Windows:

Klikając w trayu ikonkę WAMPa możemy wybrać moduły apache które chcemy włączyć. Jeśli nie jest włączony klikamy oczywiście w moduł „mod_rewrite”.

Konfiguracja ZF Tools

Dla użytkowników Linuksa:

alias zf.sh=/ścieżka/do/ZendFramework/bin/zf.sh

Dla użytkowników Windowsa:

set PATH=%PATH%;C:\ścieżka\do\ZendFramework\bin

Zakładanie projektu ZF

Dla użytkowników Linuksa:

Uruchamiamy terminal i przechodzimy do katalogu /var/www. Następnie tworzymy nowy projekt poleceniem:

zf create project zftutorial.dev

Dla użytkowników Windowsa:

Uruchamiamy konsolę i przechodzimy do katalogu C:\wamp\www. Następnie tworzymy nowy projekt poleceniem:

zf create project zftutorial.dev

W dalszej części przykłady podane będą dla systemu Linux. Dla platformy Windows zmieni się jedynie ścieżka do katalogu naszej aplikacji. Dla systemu Linux /var/www/zftutorial.dev. Dla systemu Windows C:\wamp\www\zftutorial.dev.

Kopiujemy biblioteki ZF

Kopiujemy biblioteki ZF(/ścieżka/do/ZendFramework/library) do /var/www/zftutorial.dev/library i restartujemy serwer apache.

Test

W pasek adresu przeglądarki wpisujemy „zftutorial.dev”. Jeśli pojawi nam się powitalna strona ZF to znaczy, że zrobiliśmy wszystko poprawnie. Jeśli nie to napiszcie proszę w komentarzach jakie problemy napotkaliście. Postaram się pomóc.

2011
02.13

Zend Framework (ZF) to darmowa, zorientowana obiektowo aplikacja dla PHP 5. ZF jest często nazywany ‚biblioteką komponentów’, ze względu na wiele prawie nie powiązanych komponentów których wedle uznania można używać jako spójną całość lub niezależnie. ZF dostarcza również zaawansowaną implementację modelu Model-View-Controller (MVC), który może zostać użyty do stworzenia podstawowej struktury aplikacji opartej o ZF.

Czytaj więcej >>