2011
01.26

Jeśli w Ubuntu po wpisaniu polecenia:

add-apt-repository

dostajecie błąd:

add-apt-repository: command not found

Wystarczy doinstalować pakiet:

 python-software-properties

Robimy to poleceniem:

sudo apt-get install software-properties-common

Wersje przed 12.10:

sudo apt-get install python-software-properties
2011
01.16

Ostatnio przenosiłem tego bloga na inny serwer. Wiązało się to zmianą domeny, zmianą ścieżek wewnętrznych, przeniesieniem bazy danych oraz zmianą prefiksu tabel w bazie danych.
Ku mojemu zdziwieniu po zalogowaniu do panelu oczom moim ukazał się napis:

Nie posiadasz wystarczających uprawnień, by wejść na tę stronę

W internecie nie znalazłem rozwiązania na ten problem i zajęło mi trochę czasu rozwiązanie problemu. Postanowiłem więc opisać krok po kroku w jaki sposób przenosimy wordpressa.

1. Kopiujemy pliki bolga w nową lokalizację

W moim przypadku do pobrania plików z FTP użyłem programu FileZilla. Wgrywanie plików na nowy serwer wymagało połączenia się przez protokół SCP, użyłem więc programu WinSCP. Oba podane programy są darmowe.

2. Edytujemy plik wp-config.php

Plik wp-config.php znajduje się w katalogu głównym naszego WordPress’a.
Zmieniamy w nim następujące linie:

/** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
define('DB_USER', 'wordpress');

/** Hasło do bazy danych MySQL */
define('DB_PASSWORD', 'password');

/** Adres serwera MySQL */
define('DB_HOST', 'localhost');

/** Prefix dla tabel Wordpress'a */
$table_prefix  = 'blog_';

3. Edytujemy konfigurację w bazie danych

W tabeli options edytujemy pola o nazwie (option_name):siteurl oraz home.
Wstawiamy w nie jako wartość aktualny adres bloga.

4. Zmieniamy prefix tabel WordPress

Jeśli zachodzi potrzeba zmiany prefiksu należy pamiętać o jednej rzeczy. Poza zmianą nazw tabel TRZEBA zmienić wszystkie wpisy w tabelach options oraz usermeta, których nazwa ma przedrostek identyczny jak stary prefix bloga. W nazwach rekordów zamieniamy stary prefix na nowy.

Wpisujemy adres naszej strony i viola! Mamy przeniesionego bloga.